Lochy zamkowe

... trzymają w ciągłym napięciu

Lochy zamku Augustusburg
Lochy zamkowe, w których dawniej osadzano buntowników i podżegaczy do buntu, przedstawiają małą wystawę na temat historii wymiaru sprawiedliwości oraz metod i narzędzi tortur z różnych wieków.