Parkkonzert zum Männertag

Schloss & Park Lichtenwalde: 13.05.2021, 11:30 - 14:30 Uhr  | Musik

Schloss & Park Lichtenwalde


Konzert im Schlosspark Lichtenwalde mit den Witzschdorfer Blasmusikanten

Eintritt: regulärer Parkeintritt