Vítáme Vás na uměleckém dostaveníčku

v barokním komplexu se zámkem a parkem Lichtenwalde

Lichtenwalde
Zámek a park Lichtenwalde tvoří jeden z nejpozoruhodnějších barokních komplexů Německa.

Ministr Augusta Silného nechal v letech 1722–1726 postavit trojkřídlou budovu, jeho syn pak založil park. V roce 1722 připadlo toto venkovské sídlo hraběcímu rodu Vitzthumů z Eckstädtu, kteří jej obývali až do roku 1945.

V rámci prohlídky si můžete prohlédnout reprezentační sály, jako např. „Královu komnatu" nebo „Červený salon", ale i zámeckou kapli s jedněmi z mála dochovaných varhan od Donatiho a čajovnu na nádherném nádvoří.

Zámek a park Lichtenwalde

Zámek a park Lichtenwalde

Zámek a park Lichtenwalde


Barokní park Lichtenwalde o rozloze 10 hektarů, zrekonstruovaný podle historické předlohy, se může svým ohromujícím množstvím průhledových os a cest,  335 historickými fontánami i skrytými pavilony a lavičkami měřit s největšími parky v Německu.

Pohledy hluboko do údolí, ve kterém se jako temná stuha vine řeka Šopava, Vás zvou k tomu, abyste nespěchali a chvíli se zdrželi. Po předchozím ohlášení lze pro návštěvu parku zapůjčit venkovní hry – lichtenwaldské parkové hry. Inspirují se myšlenkou her v době baroka i tradicí krušnohorských výrobců dřevěných hraček a jsou poučné a zároveň zábavné.