Zámecký park Lichtenwalde

Potulky místo procházek

Zámek a park Lichtenwalde
Zámecký park Lichtenwalde byl založen v roce 1730 z pověření hraběte z Watzdorfu. I přes všechny změny, které s sebou přinesla následující staletí, zůstala základní barokní až pozdně barokní struktura, zobrazená v plánu parku z roku 1767, téměř bez narušení zachována.

Co odlišuje zdejší park od jiných barokních zahradních komplexů: Protože byl zámek zřízen na místě někdejšího hradu, nebyl pravděpodobně u přilehlých zahrad rozhodující ani tak vztah k zámecké stavbě, jako spíše optimální využití polohy ve svahu. Terasy spojené rozvětvenými schodišti a na jejich jednotlivých úrovních stále znovu voda v podobě bazénků, fontán, kašen ve zdi, vodotrysků a kaskád, to vše hrálo významnou roli při tvorbě této zahrady.
 

Park Lichtenwalde

Park Lichtenwalde


Tak jako už ve druhé polovině 18. století, i dnes jsou návštěvníci okouzleni mnoha vodními prvky (během sezony v provozu denně mezi 9:30–18:00 hod.) i nádhernými výhledy do blízkého údolí Šopavy. Mohou si vychutnat i zvláštní intimitu parku, docílenou jeho detailní strukturou. Opomenout nelze ani květinové záhony a jižní rostliny v nádobách, které najdou v zimě útočiště v budově oranžerie. Lichtenwaldský komplex může nabídnout ještě jednu atrakci, ačkoli ta vyloženě nepatří do barokní zahrady: kolem roku 1900 byly zadní části spodní pasáže zahradního komplexu osázeny rododendrony. Jejich keře, které nyní dosáhly stáří 100 let, otevírají na přelomu května a června své skvostné květy a tato část zahrady se tak noří do moře fialové barvy.
 
Barokní zahrada Lichtenwalde
byla po dlouhou dobu postupně rekonstruována a nyní září v opravdu barokním lesku.
 
Milovníci historických zahrad mají jako individuální návštěvníci jednou v měsíci možnost zúčastnit se veřejné komentované prohlídky zahrady. Skupiny od 10 osob si mohou sjednat individuální termín prohlídky.