Muzejní klenotnice v zámku Lichtenwalde

Zámek tisíce pokladů

Nově uspořádaná muzejní klenotnice představuje exponáty dalekých kultur, z nichž některé jsou i tisíce let staré a mají nevyčíslitelnou kulturně historickou hodnotu. Patří k nim umělecké a rituální předměty z Nepálu a Tibetu či porcelán, lakované výrobky, nábytek a hedvábné výšivky z Číny a Japonska. Vystaveny jsou dřevěné a keramické sochy, které jsou svědky starého kultu předků a víry v duchy v Západní Africe. Sbírka německého uměleckého vystřihování ze tří staletí patří k největším a nejrozsáhlejším v celém Německu.

Blízko bohům

Blízko bohům zámek Lichtenwalde_2
Muzeum je uspořádáno do čtyř částí. „Blízko bohům“ – v této části výstavy je hlavním tématem každodenní život a náboženství v Himálaji. Doklady o kultuře každodenního života a náboženství v hinduistickém Nepálu a buddhistickém Tibetu (stejně jako kolekci „Mezi světy“) shromáždil v 70. letech dr. Walter Frank a díky jeho štědrosti jsou nyní zpřístupněny veřejnosti v zámku Lichtenwalde.

Blízko bohům zámek Lichtenwalde


Mýtus Východní Asie zámek Lichtenwalde

Mýtus východní Asie

Část výstavy „Mýtus Východní Asie“ představuje vzácné kousky z Číny a Japonska, které se do Lichtenwalde dostaly v roce 2005 jako dar sběratele Georga Brühla. Georg Brühl daroval rovněž malbu v Červeném salonku. Exponáty z Východní Asie ve druhém poschodí zahrnují vzácný porcelán, lakované výrobky, nábytek, sošky, hedvábné výšivky a grafiky.


Z Číny do Evropy

Pod mottem „Z Číny do Evropy“ dokumentují umělecká vystřihovaná díla ze tří století toto umění, které vzniklo před 1500 lety v severní Číně a v polovině 18. století se dostalo do Německa. Zde se portrétové siluety, vystřihované volně nůžkami, těšily velké oblibě, dokud je ve 40. letech 19. století nevytlačila fotografie.

Z Číny do Evropy zámek Lichtenwalde

 


Mezi světy Afrika zámek Lichtenwalde_2

Mezi světy

Výstava „Mezi světy“ zavede návštěvníky do západní Afriky. Na základě kultury předků a víry v duchy se vyvinuly kultury, jejichž uměleckým a rituálním předmětům byla v Evropě až do počátku 20. století upírána jakákoli estetická hodnota. Spatřit zde můžete expresivní sochy, zvířecí masky, dary do hrobu a další zvykové a rituální předměty ze dřeva, keramiky a kovu.