Zámek Augustusburg

Od loveckého zámečku a letohrádku až k zámku motorkářů

Zámek Augustusburg – čelní pohled

Vstupní budova zámku Augustusburg
Když nechal kurfiřt August Saský zřídit v letech 1568–1572 zámek Augustusburg, bylo jeho umístění velmi dobře zvolené. Na 516 m vysokém kuželu z křemenného porfyru nad údolím řeky Šopavy se vypínal již zdálky viditelný lovecký zámeček a letohrádek.

Ani po 400 letech neztratila tato monumentální stavba nic ze svého šarmu. Pro svou impozantní polohu bývá zámek Augustusburg někdy nazýván „korunou Krušných hor“. Díky své monumentálnosti a muzeím patří v současnosti k nejkrásnějším renesančním zámkům střední Evropy.

Zámek Augustusburg má přísně geometrický půdorys, který se vyznačuje čtyřmi čtvercovými rohovými budovami a mezilehlými stavbami, jež ohraničují vnitřní nádvoří. Podobnou koncepci najdeme u mnoha dalších zámků ze 16. století.


 

Zámek Augustusburg

Tato koncepce odpovídá ideálnímu obrazu období renesance, jedinečného myšlenkového proudu, který byl již ve své době vnímán jako osvobození, jež umožnilo překonat staleté překážky vytvořené vírou a tradicemi.

Tomuto životnímu pocitu odpovídá i přehledné členění fasád. Lovecký zámeček se skládá ze dvou částí s různými funkcemi:

Vpředu stojí zámecké jádro, kde sídlila rodina kurfiřta a dvořané. Směrem dozadu se k němu připojují hospodářské budovy: studniční dům (Brunnenhaus), pekárna, stáje pro 138 koní atd.
 


Setkání renesance a motorek

Setkání renesance a motorek

Zámek Augustusburg se začal jako muzeum využívat v roce 1922 a už od té doby hostí vynikající sbírkyMuzeum motocyklů přineslo zámku i přezdívku ZÁMEK MOTORKÁŘŮ. Pozoruhodná jsou i Muzeum kočárů, Muzeum lovné zvěře a ptactva a zámecká šatlava.

Kdo se chce dovědět více o historii zámku, může se zúčastnit komentované prohlídky zámku (s audio průvodcem také v českém jazyce), která se koná několikrát denně. Při asi hodinovém okruhu si lze prohlédnout „Opičí komnatu“, poslechnout si zvuk zámeckých varhan a zblízka obdivovat oltářní obraz, dílo Lucase Cranacha mladšího, s vyobrazením rodiny kurfiřta. Prohlídka končí ve Studničním domě se zámeckou studnou, která je 130,6 m hluboká. 

Zámek Augustusburg

Zámek Augustusburg