Zámecké muzeum

Po stopách historie


Venušin sál zámku Augustusburg

Venušin sál

Venušin sál zámku Augustusburg zdobí nástěnná malba ze 16. století, která je v německy mluvícím prostoru jedinečná a tematicky se opírá o pověst o rytíři a minnesängerovi Tannhäuserovi.

V sousedních komnatách jsou vystaveny zbraně, historický nábytek či dvorské oblečení ilustrující život na kurfiřtském zámku v době renesance.

 


Muzeum lovné zvěře a ptactva

Muzeum lovné zvěře a ptactva

Muzeum lovné zvěře a ptactva se věnuje fauně Krušných hor se 120 působivými diorámaty vystavených savců a ptáků, z nichž nemálo je dnes ohroženo vyhubením.

Je to muzeum, které umožňuje i školním třídám názorné vyučování přímo na místě.


Muzeum kočárů zámku Augustusburg

Muzeum kočárů

V Muzeu kočárů získá návštěvník představu o obtížném cestování v minulých staletích před vynalezením automobilu.

Vystaveny jsou panské vozy a další kočáry měšťanského i venkovského původu.

Vrchol muzejních sbírek představují vozy z bývalé drážďanské konírny.