Zámecká šatlava

... natažení na skřipec

Šatlava zámku Augustusburg
Zámecká šatlava, která se již v době svého zřízení hojně využívala k zavírání buřičů a podněcovatelů rebelií, představuje malou výstavu historického soudnictví na základě mučicích metod a nástrojů z různých staletí.