Cranachův oltář v Augustusburgu

v novém lesku

Cranachův oltář v Augustusburgu

Cranachův oltář v Augustusburgu
Více než sedmileté restaurační práce v interiéru kostela zámku Augustusburg byly dokončeny v roce 2015. Cranachův oltář i Cranachova kazatelna září opět v plné kráse a ve své původní barevnosti.

Impozantní církevní malba Lucase Cranacha mladšího (1515–1586) má pro Sasko nevyčíslitelnou historickou hodnotu a kromě toho je jediným dochovaným vyobrazením kurfiřtské rodiny v dobové renesanční podobě.

Restaurační práce na malbě, rámu a konstrukci Cranachova oltáře a Cranachovy kazatelny byly prováděny přímo na místě, v zámeckém kostele Augustusburgu. Zvláštní výzvou bylo zajištění trhlin, zpevnění lipových dřevěných desek o tloušťce pouhých 1,15 cm a instalace klimatizační komory. Snímače nyní zaznamenávají každou změnu klimatu a dřeva. Oltářnímu obrazu totiž škodí především výrazné kolísání teplot v pozdně středověkém zámeckém kostele (mezi 1,5 a 27,6 stupně Celsia).

Vytvořením oltářního obrazu a kazatelny pověřil kdysi známou dílnu Lucase Cranacha mladšího v sasko-anhaltském Wittenbergu sám kurfiřt August. V dopise z 26. února 1569 žádá umělec kurfiřtku Annu, aby mu poslala seznam svých dětí s jejich portréty a údaji o jejich věku. Z korespondence je zřejmé i to, jakou logistickou výzvu na konci 16. století představovala přeprava oltáře o velikosti více než tři krát dva metry a kazatelny. Oltář a kazatelna byly nakonec kolem roku 1572 dopraveny lodí do Drážďan a pomocí „vlastního povozu do Augustusburgu“.